Skip to main content

Перелік послуг лікарні

 • надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико соціальної допомоги населенню амбулаторно, вдома та в умовах стаціонару згідно чинного законодавства України;
 • проведення профілактичних оглядів та здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах;
 • проведення планових профілактичних щеплень за Календарем щеплень та позапланових профілактичних щеплень за індивідуальним календарем;
 • нагляд за здоровою дитиною до 3 років;
 • видача довідок про стан здоров’я для навчальних і спортивних закладів, оздоровчих таборів, санаторіїв;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбір хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію;
 • пільгове забезпечення лікарськими засобами пацієнтів у визначеному законодавством порядку;
 • проведення проти епідеміологічних заходів у вогнищах інфекційних захворювань;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 • оформлення медичних висновків ЛКК для встановлення статусу дитини з інвалідністю, індивідуального навчання, необхідність санаторно-курортного лікування, оформлення довідок по догляду за дитиною, звільнення від занять фізичним вихованням, участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державної підсумкової атестації, звільнення від профілактичних щеплень та інших;
 • видача лікарського свідоцтва про смерть в порядку передбаченому чинним законодавством;
 • проведення санітарно-освітньої роботи.